เกี่ยวกับเรา
Digicup

“Are you ready to upgrade your Digital Skills?”
Multitasking Skills หรือผู้ที่มีความรู้และทักษะหลายๆ ด้านคือสิ่งสำคัญในยุคเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เพราะการเรียนรู้ในยุคนี้ไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพียงสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น การเรียนรู้และมีทักษะในหลายๆ ด้านก็เป็นสิ่งจำเป็นมากต่อการทำงานในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) ที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

Digicup ตั้งใจสร้างขึ้นจากความต้องการให้คนรุ่นใหม่และบุคคลที่มีความสนใจได้เรียนรู้และต้องการพัฒนาทักษะในด้านดิจิทัล (Digital Skills) ให้สามารถเรียนคอร์สออนไลน์ ที่สะดวก ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ตามต้องการ เพราะการเรียนรู้ในปัจจุบัน ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือแค่ตำราเรียนเท่านั้น การเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาทักษะของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ดังนั้นการรวบรวมคอร์สออนไลน์ที่มีคุณภาพและได้รับความนิยม เช่น การทำการตลาดออนไลน์, การสอนถ่ายภาพแบบมืออาชีพ, การเรียนภาษาต่างประเทศ และคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจอื่นๆ เป็นสิ่งที่ทาง Digicup ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่า

“จะสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในการช่วยให้ทุกท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

เกี่ยวกับเรา
Digicup

“Are you ready to upgrade your Digital Skills?”
Multitasking Skills หรือผู้ที่มีความรู้และทักษะหลายๆ ด้านคือสิ่งสำคัญในยุคเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เพราะการเรียนรู้ในยุคนี้ไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพียงสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น การเรียนรู้และมีทักษะในหลายๆ ด้านก็เป็นสิ่งจำเป็นมากต่อการทำงานในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) ที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

Digicup ตั้งใจสร้างขึ้นจากความต้องการให้คนรุ่นใหม่และบุคคลที่มีความสนใจได้เรียนรู้และต้องการพัฒนาทักษะในด้านดิจิทัล (Digital Skills) ให้สามารถเรียนคอร์สออนไลน์ ที่สะดวก ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ตามต้องการ เพราะการเรียนรู้ในปัจจุบัน ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือแค่ตำราเรียนเท่านั้น การเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาทักษะของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ดังนั้นการรวบรวมคอร์สออนไลน์ที่มีคุณภาพและได้รับความนิยม เช่น การทำการตลาดออนไลน์, การสอนถ่ายภาพแบบมืออาชีพ, การเรียนภาษาต่างประเทศ และคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจอื่นๆ เป็นสิ่งที่ทาง Digicup ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่า

“จะสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในการช่วยให้ทุกท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

อาจารย์มืออาชีพ

อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรง ทั้งด้านการผลิตหลักสูตรและการตลาด

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

การเรียนออนไลน์ที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน และยังสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ประหยัดกว่า

ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา หลักสูตรถูกพัฒนาตามความต้องการของผู้เรียน

อาจารย์มืออาชีพ

อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรง ทั้งด้านการผลิตหลักสูตรและการตลาด

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

การเรียนออนไลน์ที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียน และยังสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

ประหยัดกว่า

ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา หลักสูตรถูกพัฒนาตามความต้องการของผู้เรียน