หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตรเหล่านี้กำลังอยู่ในกระบวนการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามผู้เรียนจะสามารถเริ่มเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่สิงหาคม 2562

หลักสูตรออนไลน์: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation

ปริญญา: M.B.A. (Business Innovation) Major: Business Innovation

หลักสูตรออนไลน์: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation

ปริญญา: M.B.A. (Business Innovation) Major: Business Innovation

หลักสูตรออนไลน์: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation

ปริญญา: M.B.A. (Business Innovation) Major: Business Innovation

ความร่วมมือ
ระหว่าง BOSTON และ DIGICUP

Boston Network จับมือกับ Digicup บริษัท Online Learning และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะของยุคดิจิตอล การร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงองค์ความรู้ของโลกยุคใหม่โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการเรียนออนไลน์ เรียนได้จากทุกที่ และตามเวลาที่สะดวก ผู้เรียนจะสามารถเลือกที่จะเรียนเพื่อความรู้เพียงอย่างเดียว หรือ จะเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตไปจนถึงสำเร็จการศึกษาแบบปริญญาโทก็ได้เช่นเดียวกัน

เลือกผลสำเร็จทางการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวคุณ

คุณสามารถเลือกเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต
ด้วยหลักสูตรภาคภาษาไทยตามความต้องการถึง 4 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1

เรียนเพื่อรู้
เรียนออนไลน์วิชาที่สนใจได้ทุกหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือความก้าวหน้าในอาชีพ

รูปแบบที่ 2

รับประกาศนียบัตรรายวิชา
(Course Completion Certificate) สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิชาทางออนไลน์

รูปแบบที่ 3

รับประกาศนียบัตรชุดวิชา
(Certificate of Specialization Completion)เรียนวิชาบังคับตามหลักสูตร ครบ 18 หน่วยกิตและสอบจนผ่านเกณฑ์ทางออนไลน์

รูปแบบที่ 4

รับปริญญาโท
เรียนครบ 20 วิชาทางออนไลน์, ผ่านการสอบวัดความรู้ (MQE) เเบบ on-campus, ผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) เเบบ on-campus,

ทำไมต้อง?
BOSTON

ส่งมอบทักษะอนาคต

ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน เสริมสร้างทักษะจำเป็นเพื่อตอบโจทย์องค์กรยุคดิจิทัล

หลักสูตรคุณภาพ
จาก BOSTON

พัฒนาหลักสูตรโดย คณาจารย์ธรรมศาสตร์ และ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง ในสาขาอาชีพนั้น

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เรียนออนไลน์ 100% ผ่านสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็เรียนได้ตามใจ

ควบคุมงบประมาณได้

วางแผนค่าใช้จ่ายตามความสะดวกส่วนบุคคล ไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนทั้งหลักสูตรในคราวเดียวเเละประหยัดค่าเดินทาง

ตรวจสอบประกาศนียบัตร BOSTON
รายวิชาและชุดวิชา

ประวัติ
BOSTON NETWORK

Boston Network is the leading knowledge provider company who provides corporate training, seminar, conference, public training, executive forum, productivity tools and assessment services for organizations, teams and individuals. We helps companies succeed by unleashing the power of their workforce to focus and execute on top business priorities. We bring in latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 executive participants countrywide.

Digicup ตั้งใจสร้างขึ้นจากความต้องการให้คนรุ่นใหม่และบุคคลที่มีความสนใจได้เรียนรู้และต้องการพัฒนาทักษะในด้านดิจิทัล (Digital Skills) ให้สามารถเรียนคอร์สออนไลน์ ที่สะดวก ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ตามต้องการ เพราะการเรียนรู้ในปัจจุบัน ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือแค่ตำราเรียนเท่านั้น การเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาทักษะของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ดังนั้นการรวบรวมคอร์สออนไลน์ที่มีคุณภาพและได้รับความนิยม เช่น การทำการตลาดออนไลน์, การสอนถ่ายภาพแบบมืออาชีพ, การเรียนภาษาต่างประเทศ และคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจอื่นๆ เป็นสิ่งที่ทาง Digicup ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่า

“จะสามารถเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในการช่วยให้ทุกท่านที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”