คอร์สฟรี

Digital Marketing Measurement การตลาดดิจิทัล ต้องวัดผลกันอย่างไร

(0 review)
Free
OGF-Digital-Marketing-Measurement-thumbnail-youtube
Featured Video Play Icon

ตัวชี้วัดทางการตลาดดิจิทัลนั้นมีมากมาย ดังนั้นคุณควรจะต้องรู้ว่า คุณควรเลือกใช้เครื่องมืออะไรบ้าง อย่างไร? ที่จะนำมาวัดความสำเร็จทางการตลาดได้ดีที่สุด ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับแผนการตลาดและเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม

Part1. การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย
● วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
● กำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

Part 2. ตัวชี้วัดของ Customer Journey Stage
● เรียนรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดของแต่ละ Customer Journey Stage
● กำหนดตัวชี้วัดตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้

  • การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดของ Customer Journey Stage
  • การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดของ Customer Journey Stage

Instructor

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Related Courses

SUBSCRIBE
ลงทะเบียนรับข่าวสาร