การพัฒนาตนเอง

Leader & Coach สู่การเป็น Manager ที่ดี

Admin bar avatar
(0 ความคิดเห็น)
2,100 บาท 990 บาท
thumbnail-digicup-อ_หม่อม-Leader-and-Coach
Featured Video Play Icon

ในหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้จัดการสามารถใช้บทบาท “โค้ช” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจให้กับพนักงานหรือทีมงานเพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายงาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการโค้ชซึ่งจะสามารถนำไปใช้ได้ทันทีและยังช่วยขัดเกลาทักษะการพูด การถามคำถาม และการฟังแก่ผู้เรียนที่ช่วยพัฒนาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาที่สำคัญยังช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจจุดแข็งและเป้าหมายของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

 • บทเรียนที่ 1
 • บทเรียนที่ 2
 • บทเรียนที่ 3
 • บทเรียนที่ 4
 • บทเรียนที่ 5
 • บทเรียนที่ 6
 • บทเรียนที่ 7
 • บทเรียนที่ 8
 • บทเรียนที่ 9
 • บทเรียนที่ 10
 • บทเรียนที่ 11
 • บทเรียนที่ 12
 • บทเรียนที่ 13
 • บทเรียนที่ 14
 • บทเรียนที่ 15
 • บทเรียนที่ 16
 • บทเรียนที่ 17
 • บทเรียนที่ 18
 • บทเรียนที่ 19
 • บทเรียนที่ 20
 • บทเรียนที่ 21
 • บทเรียนที่ 22
 • บทเรียนที่ 1
 • บทเรียนที่ 2
 • บทเรียนที่ 3
 • บทเรียนที่ 4
 • บทเรียนที่ 5
 • บทเรียนที่ 6
 • บทเรียนที่ 7
 • บทเรียนที่ 8
 • บทเรียนที่ 9
 • บทเรียนที่ 10
 • บทเรียนที่ 11
 • บทเรียนที่ 12
 • บทเรียนที่ 13
 • บทเรียนที่ 14
 • บทเรียนที่ 15
 • บทเรียนที่ 16
 • บทเรียนที่ 17
 • บทเรียนที่ 18
 • บทเรียนที่ 19
 • บทเรียนที่ 20
 • บทเรียนที่ 21
 • บทเรียนที่ 22

ผู้สอน

Admin bar avatar
M.L. Chaivat Chayangkool

- ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท CC Knowledge Base จำกัด
- อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
- อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลอีควิปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- อดีตประธานบริหาร กิจการด้าน Internet ของกลุ่มสามารถ คอร์ปอเรชั่น
- อบรมในหลักสูตรบริหารธุรกิจ Harvard Business School
- ผู้แต่งหนังสือ "จอมยุทธ์การตลาด", "นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : การบริหารธุรกิจ" และ "นวัตกรรมสู่วิสัยทัศน์ : ทุนมนุษย์"
- รางวัลนักธุรกิจดีเด่น จาก Promotion Headway Business ปี 2538
- รางวัลบุคคลแห่งความสำเร็จ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ปี 2540

0.00 คะแนน (0 คะแนน)

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

คอร์สที่เกี่ยวข้อง

SUBSCRIBE
ลงทะเบียนรับข่าวสาร