การพัฒนาตนเอง

Excel Maximizing Pivot Table

(0 review)
2,990 บาท 990 บาท
Excel Pivot Table
Featured Video Play Icon

Pivot Table เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก ๆ ของ Microsoft Excel ใช้สำหรับสรุปผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ ในรูปแบบของตาราง และรูปแบบกราฟ (Pivot Chart)
Pivot Table จะถูกสร้างจากข้อมูลใน Worksheet หรือ Range ที่มีข้อมูลต้องการจะใช้สรุปผล เราสามารถนำเอาหัวข้อในแต่ละคอลัมน์มาใส่ใน Pivot Table เพื่อใช้สรุปผลโดย จะมีด้วยกัน 4 ส่วนที่เราจะต้องลากเอาข้อมูลมาวางเพื่อสรุปผล
ส่วนประกอบของ Pivot Table
Row Label = ใช้สรุปข้อมูลที่หัวของตารางทางด้านซ้าย
Column Label = ใช้สรุปข้อมูลที่หัวของตารางทางด้านบน
∑ Values = สรุปผลของข้อมูลที่ต้องการ โดยจะต้องกำหนดว่าจะใช้สูตรใด SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT เป็นต้น
Filter = ใช้กำหนดว่าจะใช้คอลัมน์ใดเพื่อใช้กรองข้อมูล โดยการแสดงผลจะเป็น Drop down list เพื่อให้เลือกว่าเราจะกรองข้อมูลใด ในคอร์สนี้จะสอนครบทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

Instructor

Admin bar avatar
Boonsak Boonsirisak

ประวัติ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Microsoft Office Specialist Certification จาก Microsoft Corporation มีความเชี่ยวชาญพิเศษใน Application Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint และเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในบริษัทชั้นนำจำนวนมาก อาทิ เช่น ExxonMobil Limited, CPF, Siemens Thailand, Gulf Energy Development, Pepsi-Cola, Hongkong Bank เป็นต้น

ประวัติการทำงาน
2562 - ปัจจุบัน บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด กรุงเทพ, ประเทศไทย
วิทยากรฝึกอบรม
2548 - 2561 สถาบันฝึกอบรม ExecuTrain of Bangkok กรุงเทพ, ประเทศไทย
หัวหน้าคณะวิทยากรฝึกอบรม
2535 - 2547 สถาบันฝึกอบรม ECC (Thailand) กรุงเทพ, ประเทศไทย
วิทยากรฝึกอบรม
ประสบการณ์
- 1995 Local Area Network
The National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
- 1995 Instructor Certification Program (ICP)
ExecuTrain of Singapore
- 2003 Microsoft Certification
Microsoft Office Specialist Certification (MOS) for MS-Access XP Application
- 2007 Microsoft Certification
Microsoft Office Specialist Certification (MOS) for MS-Excel 2007 Application
- 2010 Microsoft Certification
Microsoft Office Specialist Certification (MOS) for MS-Excel 2010 Application
- 2013 Microsoft Certification
Microsoft Office Specialist Certification (MOS) for MS-Excel 2013 Application

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Related Courses

SUBSCRIBE
ลงทะเบียนรับข่าวสาร