การพัฒนาตนเอง

Excel Useful Formulas and Functions

(0 review)
2,990 บาท 990 บาท
Excel Useful Formulas
Featured Video Play Icon

การใชงาน Lookup and Reference Functions โดย VLOOKUP
VLOOKUP เป็น function การมองข้อมูลจากตารางในแนวตั้ง ค้นหาข้อมูลจากซ้ายไปขวา ดังนั้นคอลัมน์ซ้ายสุดของตารางจะต้องมีค่าเหมือนกับตัวค้นหา และเรียงลําดับข้อมูลจากน้อยไปหามาก กรณีที่ต้องการมองข้อมูลเป็นช่วง ในคอร์สนี้จะสอนครบทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

Instructor

Admin bar avatar
Boonsak Boonsirisak

ประวัติ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Microsoft Office Specialist Certification จาก Microsoft Corporation มีความเชี่ยวชาญพิเศษใน Application Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint และเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในบริษัทชั้นนำจำนวนมาก อาทิ เช่น ExxonMobil Limited, CPF, Siemens Thailand, Gulf Energy Development, Pepsi-Cola, Hongkong Bank เป็นต้น

ประวัติการทำงาน
2562 - ปัจจุบัน บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด กรุงเทพ, ประเทศไทย
วิทยากรฝึกอบรม
2548 - 2561 สถาบันฝึกอบรม ExecuTrain of Bangkok กรุงเทพ, ประเทศไทย
หัวหน้าคณะวิทยากรฝึกอบรม
2535 - 2547 สถาบันฝึกอบรม ECC (Thailand) กรุงเทพ, ประเทศไทย
วิทยากรฝึกอบรม
ประสบการณ์
- 1995 Local Area Network
The National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
- 1995 Instructor Certification Program (ICP)
ExecuTrain of Singapore
- 2003 Microsoft Certification
Microsoft Office Specialist Certification (MOS) for MS-Access XP Application
- 2007 Microsoft Certification
Microsoft Office Specialist Certification (MOS) for MS-Excel 2007 Application
- 2010 Microsoft Certification
Microsoft Office Specialist Certification (MOS) for MS-Excel 2010 Application
- 2013 Microsoft Certification
Microsoft Office Specialist Certification (MOS) for MS-Excel 2013 Application

0.00 average based on 0 ratings

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Related Courses

SUBSCRIBE
ลงทะเบียนรับข่าวสาร