Kamonmarn Jaenglom

รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับทีมงาน Digicup ค่ะ และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้ร่วมสอนให้กับคนอีกหลายๆคน ความรู้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน แล้วพบกันในคอร์สค่ะ