M.L. Chaivat Chayangkool

ผมรู้สึกเป็นเกียติและยินดีมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ Digicup ผมรู้สึกประทับใจกับทีมงานมาก และที่สำคัญ Digicup ยังมีเครื่องมือ สื่อต่างๆ และระบบการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพครับ