Karn Yaisawang

การร่วมงานกับ Digicup ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมเผยแพร่ประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการทำงานในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนตัวผมมองว่าการเรียนออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกมากๆ เพราะว่าเรียนที่ไหน อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ตลอดเวลาและที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่าย